PDA

Se full versjon : Økonomi


 1. REFUSJON av reisepenger...?
 2. Trygdekontoret...
 3. Hurra - fikk godkjent egenandelen som særfradag
 4. Egenandel
 5. Pengene tilbake?
 6. Trygdekontoret
 7. Hva får man igjen på Trygdekontoret?
 8. Pris IVF??
 9. skattefradrag?
 10. Priser - medisiner
 11. Skattefradrag
 12. Søskenforsøk og egenbetaling
 13. avbrutt forsøk+trygdekontor
 14. Reiseutgifter og fritt sykehusvalg
 15. Egenandel ved prøverørsforsøk
 16. Egenandel
 17. Noen som vet,ang. trygdekontor??
 18. Reiseregninger osv.
 19. Hva koster behandling (IVF)?
 20. Hei
 21. 18000,- + +
 22. Reiseutgifter
 23. Kvitteringer til trygdekontoret
 24. Skattefradrag!
 25. 3.IVF-forsøk
 26. Flott idé!
 27. Hjelp en nybegynner,da...
 28. Irriterende
 29. Refusjon av penger til medisinene
 30. Avbrutte forsøk
 31. ANG. TILBAKEBETALING!
 32. Til trygdekontoret på Voss?
 33. HJEELP...Reiseutgifter.
 34. Hva betalte dere for medisiner til 1.forsøk..?
 35. Refusjon fra trygdekontoret
 36. Dekkes medisiner til private forsøk?
 37. Reisepenger igjen.....
 38. Pris...nok en gang!!
 39. Fratrekk på skatten
 40. Når kan man vente svar fra Trygdekontoret?
 41. Fradrag til legebesøk?
 42. Private forsøk etter 3. offentlige forsøk..
 43. Priser på private forsøk
 44. 3. forsøk i Danmark?
 45. Får man dekket FSH-behandling?
 46. Når sende inn kvitteringer m.m...?
 47. 2. forsøk!
 48. Refusjon i forbindelse med fryseforsøk?
 49. Trygdekontoret Refusjon av kostnader for medisiner
 50. Hva dekker Trygdekontoret?
 51. Refusjon av utgifter til hormonkur?
 52. Dekker trygdekontoret beh. i forbindelse med ivf?
 53. Et annerledes problem...Noen som vet?
 54. Fradrag på skatten
 55. Tilbakebetaling
 56. lønn i svangerskaps perioden
 57. Lån til prøverør?
 58. Fikk dekt HELE oppholdet for meg og mannen
 59. Hvor mye får vi dekket
 60. Reisepenger/Kjørepenger
 61. Hva får man dekket?
 62. Økonomivirrvarr?
 63. Billige medisiner??
 64. Egne skjema
 65. Behandlingstid ved trygdekontoret i Oslo?
 66. Refusjon ved kombinasjon privat/offentlig klinikk...
 67. Skrive av utgifter på selvangivelsen....
 68. Dekking av forsøk i Danmark!
 69. refusjon for reise til samtale
 70. Når skal man levere kvitteringene til trygdekontoret?
 71. Innsending til trygdekontor
 72. Kan ingen svare på spørsmålet mitt?
 73. Særfradrag på skatten
 74. Penger igjen for oppphold i Dannmark?
 75. Refusjon av reisepenger
 76. Betaling av medisiner.
 77. Samler man opp alle kvitteringene pr forsøk ?
 78. Selvstendig næringsdrivende og gravid?
 79. Priser På Medesin?
 80. Innenfor samme kalenderår?
 81. Betaling av medisiner før IVF?
 82. Hvordan gå fram?
 83. Får vi refundert alt?
 84. Hjelp...hva har jeg krav på....
 85. Refusjon av reisepenger..Noen har fått igjen alt!!
 86. Refusjon
 87. Hvor lenge måtte dere egnetlig vente?
 88. Reiseutgifter..
 89. dekning av utgifter
 90. Hva betalte dere for forsøkene?
 91. Hvordan går jeg fram vedr. refusjon?
 92. Reiseutgifter; hjelp...
 93. Egenandel ved avbrutt forsøk
 94. Hvordan få dekket reiseutgifter før reise /slippe å legge ut selv?
 95. Hva koster pergo?
 96. IVF -lover og regler -noen som vet?
 97. Betaling til sykehuset
 98. Refusjon ved behandling i Danmark?
 99. Er det tidsfrist for refusjon???
 100. Kjøpe medisin i Sverige.
 101. hva koster å ta privat ultralyd?
 102. Reiseutgifter igjen............
 103. Refusjon av utgifter - "Cyclogest" - avslag fra Trygdekontoret!!
 104. Hva er inkludert i de 15000?
 105. Venter på IVF, behandling under ventetiden
 106. Medisiner i Sverige
 107. Cyclogest
 108. Ang refusjon og samle opp de "dyreste" forsøkene?
 109. Får vi dekket noe av hotellkostnader?
 110. Nye regler på egenandeler...blir helt ør jeg!
 111. Fryseforsøk
 112. Hjelp
 113. Lønn reklamebransjen
 114. Får jeg penger fra trygdekontoret???
 115. Reiseutgifter og ledsager
 116. UL på trygdekort ?
 117. 90el100%
 118. Fradrag på skatten
 119. glade peeengaa!!!
 120. Infertilitet=ikke Sykdom=PROTEST
 121. Spørsmål om refusjon av kostnader (og frister) i forbindelse med IVF
 122. Får man dekket utgifter til medisin utover de tre forsøkene?
 123. Refusjon av reise/overnatting
 124. Bytte jobb?
 125. Donor
 126. Pris på forsøk, inkl medisiner
 127. Tilbakebetaling av turer til Finland
 128. Framgangsmåte for refusjon frå trygdekontoret?
 129. Reise og hotell kostnader
 130. IVF og hepatitt C
 131. Får man dekket FSH-stimulering?
 132. Hvilket skjema??????
 133. Ups, hjelp!
 134. 15 000 kr i egenandel for medisiner...
 135. Pris offentlig sykehus/privat sykehus
 136. Privat og så offentlig etterpå?
 137. Spørsmål om penger i forhold til forsøk
 138. Fritt sykehusvalg
 139. Dekket "alt"?
 140. Feriepenger?
 141. Hva får vi dekket?
 142. tips! husk 1/2 års frist
 143. Får vi dekket private forsøk i utlandet?
 144. Hva og hvordan sende inn til trygdekontoret?
 145. Kjøpe medisin i Sverige?
 146. Nokon som veit?
 147. Hvordan gå frem for å få igjen penger for kjøringen
 148. Oppholdsutgifter ved Privat forsøk?
 149. Noen som vet??
 150. Reiseutgifter
 151. Få igjen penger for kjøringen
 152. Det er 1/2 års frist for refusjon!
 153. Sparetips
 154. Refusjon av flybilletter?
 155. 5 % rabatt på IVI - eggdonasjon!
 156. 1/2 års frist for refusjonskrav-igjen!
 157. 44 eller 54 uker permisjon?
 158. Flytting/bytte av trygdekontor underveis
 159. medisinutgifter
 160. Hotellopphold ved forsøk
 161. Yrkesskade og egenandel
 162. Brevet om krav om refusjon til trygdekontoret
 163. Trygdekontor i Trondheim
 164. Refusjon av medisinutgifter i Oslo
 165. Refusjon i østfold
 166. I denne jungel av info...
 167. Billigste apotek i Oslo og omeng.
 168. Ref av leiebil
 169. kjøpe medisiner i sverige?
 170. dekning av utgifter ved fritt sykehusvalg
 171. 15 000,-
 172. Refusjon av progestan og progynova
 173. overnatting, hur mye får..
 174. Skattefradrag for utgifter til IVF?
 175. Dekking av reise-/boutgifter ihht. NAV
 176. mediciner för behandling utomlands
 177. Dere som vart på Nordica i DK...
 178. Hvordan finansierer dere prøverør?
 179. Dekkes fryserforsøk?
 180. Overnatte eller reise hjem?
 181. noen som vet ??
 182. Hvordan gjør jeg det.
 183. Dette med over 15000kr osv... Forvirra!
 184. Privat forsøk - dekning av reise og opphold?
 185. Anonym sæddonor - refusjon av medisinutgifter?
 186. Lurer på noe...
 187. Noen som vet ?
 188. er det lurt
 189. Når i prosessen er det begynner å koste penger?, pgd
 190. Hvis man blir gravid i ny jobb...
 191. Kvitteringer!
 192. dekket privat forsøk ?
 193. Refundert alle utlegg
 194. Kostnader
 195. Hvor lang tid
 196. Kostnader ??!!!???
 197. Oppskrift: Refusjon av utgifter / kvitteringer
 198. AIH og egenbetaling
 199. dekning av medisinutgifter mm
 200. Hei. Sp.mål ang offentlig sykehus
 201. Egenandeler
 202. Refusjon av medisinutgifter
 203. Problem med utanlandske reseptar?
 204. Regler ifht dekning / refusjon ved IVF
 205. Private klinikker
 206. Skattefradrag
 207. Et par spørsmål jeg håper noen kan svare på
 208. Aldersgrense for refusjon?
 209. Refusjon av utgifter ifm IVF
 210. Flere søskenforsøk??
 211. Skal nav ha orginalene eller kopier?
 212. Fryseforsøk
 213. Fryseforsøk
 214. Ledsagergodtgjørelse
 215. Hvordan gjør jeg dette da?
 216. Når tok dere kontakt med NAV
 217. Refusjon...?
 218. Refusjon; reisutgifter, overnatting mm.
 219. Ny vikar jobb/ permisjons betalinger ved evt. graviditet.
 220. Hvem betaler for mitt fravær?
 221. Har jeg misforstått?
 222. har ikke sykepengerettigheter
 223. Mangler stempel på en kvittering. Krise?
 224. Spørsmål om det praktiske rundt fly, hotell, NAV
 225. Spm. ang refusjon av medisinutgifter!
 226. egenandel?
 227. søke økonomisk støtte til ivf?
 228. Arbeidsledig-> forsøk-> meldekort->syk?
 229. Ekonomi?
 230. økonomi og IVF/ICSI
 231. Hva koster ICSI/TESA i det offentlige?
 232. Privat ICSI og kostnader
 233. DK-prövare hjelp mig
 234. Sykemelding grunnet IVF og arbeidsgiverperioden
 235. Får en refundert kostnader ved utredning og behandling?
 236. Privat forsøk
 237. ang. foreldrepenger - regler 6 av 10 mnd
 238. Hvor mye?
 239. Reiseutgifter - noen som får dekt de reelle utgiftene?
 240. Selvangivelse og IVF?