PDA

Se full versjon : Det er 1/2 års frist for refusjon!


Libra78
16-10-2006, 09:23
Hei!

I samband med at eg skulle sende inn papira til trygdekontoret, tok eg først ein telefon til dei. Ville ha litt klarhet i reglane før eg sendte frå meg papira.
Har jo sett her inne at nokon meiner det er frist på sånt, og nokon ikkje, så det forvirra meg litt.

Ho eg snakka med på trygdekontoret kunne informere om at det er ein frist på 6 mnd for refusjon av medisinutgifter ved assistert befruktning.
Dette teller i frå den datoen ein overstiger eigenandelsbeløpet (15000 kroner).
Denne lova er ny dette året.

Eg vart litt engstelig sidan det har gått 9 mnd sidan vi passerte eigenandelen. Men då sa ho på trygdekontoret at sidan denne nye lova var såpass ny kom nok det til å gå bra. For dei var ikkje heilt "innkjørt" med den enno.