PDA

Se full versjon : Spørsmål til adopterte ungdommer


Ønskebarn
23-01-2014, 14:33
Vi har mottatt en forespørsel fra en masterstudent som ønsker å lage en oppgave om utenlandsadopterte ungdommer. Kanskje noen av dere som er aktive her har så store barn? I så fall hadde det vært fint om dere vil lese igjennom denne henvendelsen og eventuelt ta direkte kontakt med Sissel Trosten. Se kontaktinformasjon nederst her.


Kjære ungdommer og foreldre

Jeg er masterstudent på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jeg skal skrive en avsluttende oppgave med tema ”Selvoppfatning hos utenlandsadopterte ungdommer i videregående skole”. I den forbindelse ønsker jeg å komme i kontakt med utenlandsadopterte ungdommer som går på videregående skole.

Jeg ønsker spesifikt å undersøke hvordan dere ungdommer opplevde det første året på videregående, med vekt på overgangen fra ungdomsskole til videregående. Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole representerer for de fleste store endringer, ny skole og nytt miljø, større krav til sosiale og skolefaglige prestasjoner. Dette kan for noen oppleves som lett, men også vanskelig, eller begge deler. Jeg ønsker å høre hvilke opplevelser og erfaringer dere hadde, og hvordan disse påvirket dere både av positiv og negativ art.

Undersøkelsen vil bli gjennomført ved et intervju, det vil ta omtrent 1-1,5 time. Jeg kommer til å bruke lydopptaker for å sikre meg at jeg får informasjonen slik den ble formidlet av deg, dersom du ikke ønsker at jeg benytter lydopptaker, så er det bare å si ifra, da kan jeg bruke notater i stedet. Spørsmålene jeg stiller, kommer til å handle om vennskap, tilhørighet og hvordan du opplevde deg selv i sosiale relasjoner, faglig og fysisk.

Ungdommenes bidrag vil kunne frembringe kunnskap som kan bidra til å utvikle bedre hjelp og støtte som kan gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole mest mulig positiv.

Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i oppgaven. Det er kun meg og min veileder som er kjent med opplysningene, vi er begge underlagt taushetsplikt. Prosjektet skal etter planen avsluttes 30. mai 2014. Lydbånd vil bli slettet etter prosjektslutt.

Intervjuene vil bli utført i begynnelsen/midten av februar, 2014. Sammen avtaler vi om tid og sted. Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. NSD passer på at forskningsprosjekt går riktig for seg. For ungdommer under 18 år, trenger jeg også samtykke fra foreldre.

Hvis dette høres ut som noe dere har lyst til å være med på, ser jeg frem til å høre fra dere. Tusen takk på forhånd.

Med vennlig hilsen
Sissel Trosten, sisselit@student.uv.uio.no (sisselit@student.uv.uio.no), tlf: 47246957.

Mart1n
27-01-2014, 15:49
Kan desverre ikke hjelpe videre, men syns det er kjempe interessant! Blir spennende å lese den hvis det (http://www.moteplass.com) er mulig?