Ønskebarn forum

Ønskebarn forum (http://forum.onskebarn.no/index.php)
-   Fosterhjem (http://forum.onskebarn.no/forumdisplay.php?f=574)
-   -   Generelt - fosterhjem/besøkshjem - skravletråd (http://forum.onskebarn.no/showthread.php?t=21651)

Shabby Chick 12-03-2012 08:51

Sitat:

Opprinnelig skrevet av beca (Innlegg 758557)
Du får utstyrsdekning av kommunene når barnet flytter inn, som skal dekke kostnadene. Lykke til!

Jeg mener de har en øvre grense på 15.000,- i etableringstilskudd.

laiso 26-03-2012 22:42

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Shabby Chick (Innlegg 763272)
Jeg mener de har en øvre grense på 15.000,- i etableringstilskudd.

Hei, noen kommuner/ bydeler har en grense på 10-15 y\tusen. Og noen har det ikke. I kontrakten står det også at det første året etter barnet er flyttet inn skal en få dekket klær og utstyr. Altså sende inn kviteringer og få pengene tilbake. Men desverre er det flere kommuner som ikke følger dette. selv om det står i fosterhjems kontrakten. Dette er noe av mye vi i fosterhjemsforeningen jobber med.

Anbefaler alle fosterforeldre (også blivende) å melde seg inn i foreningen, jo flere vi er, jo bedre blir vi hørt. Vi jobber for at fosterhjemmene skal få det bedre ;-)

www.fostrhjemsforening.no

Himmel 27-03-2012 23:23

Match?
 
Hei! Detter blir første innlegget mitt her. Vi er akkurat ferdig med Pride kurset, og på Torsdag fikk vi tlf:) åh så spente! Nå venter vi på første nye hjemmebesøk. Er så spent og engstelig, for man er jo allerede så engasjert! Noen som kan fortelle om hva vi ev kan vente, videre gang?

Sommerspire 12-04-2012 23:02

;)
 
Da har også vi fått telefon fra Bufetat :)

Hjemmebesøk neste uke!! :yess:

Kjempespennende!! :lykkelig:

Himmel 13-04-2012 19:23

Gratulerer masse, krysser fingre for deg. Håper det blir perfekt:yess:
Vi fikk også tlf i dag og skal ha møte neste uke:lykkelig:

Smily 14-04-2012 00:41

Spørsmål ang fosterhjem
 
Jeg er ny på fosterhjemsidene og håper jeg kan stille noen spørsmål her.

Vi har helt uventet fått en forespørsel fra barnevernet om vi kan tenke oss å adoptere et barn via innenlandsadopsjon, som først må komme til oss i fosterhjem. Det er vist nok en soleklar adopsjonssak. Vi kom i høst hjem med ei datter vi har adoptert, så vi er jo ganske ferske som familie.

BV hadde av ulike årsaker vurdert oss som en god familie for dette barnet. Forespørselen var veldig hyggelig om enn veldig uventet. Så nå har det jo meldt seg 1001 spørsmål. Har prøvd å søke opp en del informasjon, men finner ikke alt jeg leter etter.

Utfordringene er flere. Det aktuelle barnet er kun 4 måneder yngre enn vår datter. Ift utenlandsadopsjon skal det være 2 år mellom barna. Er dette er også et krav ift innenlandsadopsjon? Er det noe regler som tilsier at vi ikke skulle kunne bli fosterhjem når vi kun har hatt vår datter i drøye 6 måneder? Og er det noe regel ift innenlandsadopsjon hvor lang tid det må være mellom 2 adopsjoner? Ift utenlandsadopsjon kan man levere ny søknad om adopsjon etter at man har vært hjemme med barnet i 1 år.

Går det an å si noe om hvor lang tid det kan ta før vi kan adoptere dette barnet iom at det vistnok er en soleklar adopsjonssak?

Har lest noe om godtgjørelese, at den kan være maks 6 G. Er dette lønn og utgiftsdekning samlet, eller kun lønn? Og er det erfaringsmessig "lett" å få dette, eller er det kun få heldige, eller avhengig av kommunens økonomi?

Jeg er jo i permisjon nå og kan jo ikke tjene penger samtidig. Noen som vet om vi kan få utgiftsdekningen mens vi har permisjon, for så å få lønn når permisjonstiden er over? Min mann skal ha permisjon fra august og jeg skulle egentlig begynt å jobbe, kan jeg gå hjemme med lønn fra barnevernet samtidig som min mann har permisjon ift vår første datter?

BV nevnte også at fosterhjemsplassering normalt går igjennom fosterhjemtjenesten, og at det var unormalt at de selv tok direkte kontakt med oss. Men de hadde plukket ut oss som en "perfekt" familie (wow) og måtte sjekke ut om de måtte gå via fosterhjemtjenesten eller kunne formidle dette direkte til oss. Noen som vet noe om dette?

Dette ble mange spørsmål, beklager dette, men det er mange spørsmål som har meldt seg. BV skal sjekke ut om dette kan la seg gjøre rent formelt, selv var de veldig positive til oss og syntes ikke det var noe problem hverken at vi har hatt vår datter i kort tid eller at det er liten aldersforskjell på barna. Da det tar litt tid før vi får svar fra de, er det supert for sjelefreden å få noen avklaringer fra dere drevne fosterforeldre i mellomtiden.

Har befunnet oss i adopsjonsverden i flere år nå og lest oss opp på det meste og hatt full kontroll på det meste. Derfor litt rart å plutselig være i denne situasjonen hvor vi vet svært lite, ikke kjenner sjargongen og må famle oss frem. Da overtagelsen er ønsket veldig raskt, rekker vi ikke å gå PRIDE kurs hvor vi naturlig ville fått svar på mye av det vi lurer på. Vi har imidlertid gått adopsjonsforbredende kurs og adoptert et barn, noe BV mente var fullgodt med PRIDE kurs.

(I tillegg til spørsmålene jeg har stilt her har vi jo en kjempeprosess å gå igjennom ift å vurdere om dette er lurt med tanke på vår datter og om vi er klare for dette).


På forhånd tusen takk for evt svar og god helg :)

shute 14-04-2012 21:00

Hei Smily,
jeg jobber i BV, men ikke direkte med fosterhjem. Kan forsøke å svare på noen av spørsmålene dine:

-Det er ingen slike krav ifht innenlandsadopsjon. Det aller meste går på skjønn, og om et barn har bodd i fosterhjem hos en familie som så søker adopsjon, kan jeg aldri tenke meg at eget barns alder vil være avgjørende på noen måte (omsorgssituasjonen for fosterbarnet blir jo den samme som den har vært).

-Det er nesten umulig å si noe om når adopsjon vil bli aktuelt, selv om saken er "soleklar." Et regjeringsoppnevnt utvalg kom i høst med anbefalinger om at adopsjon burde skje tidligere enn det som er praksis nå, og helst når barnet var rundt halvannet år om det var plassert som spedbarn.

-Barneverntjenesten kan formidle direkte til dere, men det kan godt hende de har noen interne føringer på at det er "god kutyme" å gå via fosterhjemstjenesten. Det vil variere fra sted til sted.

-Dere kan motta utgiftsgodtgjøring selv om dere er i permisjon. Jeg tror også at det er mulig at dere begge er hjemme med hvert sitt barn sånn på papiret, (og det er en løsning jeg ville jobbet for å få til i samarbeid med barneverntjenesten - to babyer er slitsomt i seg selv, og enda mer om de behøver litt ekstra støtte i å etablere tilknytningen til dere).

Heftig beslutning dere skal ta. Lykke til!

Smily 15-04-2012 12:04

Sitat:

Opprinnelig skrevet av shute (Innlegg 766476)
Hei Smily,
jeg jobber i BV, men ikke direkte med fosterhjem. Kan forsøke å svare på noen av spørsmålene dine:

-Det er ingen slike krav ifht innenlandsadopsjon. Det aller meste går på skjønn, og om et barn har bodd i fosterhjem hos en familie som så søker adopsjon, kan jeg aldri tenke meg at eget barns alder vil være avgjørende på noen måte (omsorgssituasjonen for fosterbarnet blir jo den samme som den har vært).

-Det er nesten umulig å si noe om når adopsjon vil bli aktuelt, selv om saken er "soleklar." Et regjeringsoppnevnt utvalg kom i høst med anbefalinger om at adopsjon burde skje tidligere enn det som er praksis nå, og helst når barnet var rundt halvannet år om det var plassert som spedbarn.

-Barneverntjenesten kan formidle direkte til dere, men det kan godt hende de har noen interne føringer på at det er "god kutyme" å gå via fosterhjemstjenesten. Det vil variere fra sted til sted.

-Dere kan motta utgiftsgodtgjøring selv om dere er i permisjon. Jeg tror også at det er mulig at dere begge er hjemme med hvert sitt barn sånn på papiret, (og det er en løsning jeg ville jobbet for å få til i samarbeid med barneverntjenesten - to babyer er slitsomt i seg selv, og enda mer om de behøver litt ekstra støtte i å etablere tilknytningen til dere).

Heftig beslutning dere skal ta. Lykke til!

Tusen takk for svaret ditt shute. Dette er virkelig en heftig beslutning og all informasjon vi kan få hjelper oss i retning av en beslutning. Merker at det svinger sterkt mellom ja, nei og gulp - hjelp :).

Flere innspill tas imot med stor takk.

Shabby Chick 15-04-2012 23:51

Sitat:

Opprinnelig skrevet av laiso (Innlegg 764783)
... I kontrakten står det også at det første året etter barnet er flyttet inn skal en få dekket klær og utstyr. Altså sende inn kviteringer og få pengene tilbake. Men desverre er det flere kommuner som ikke følger dette. selv om det står i fosterhjems kontrakten. Dette er noe av mye vi i fosterhjemsforeningen jobber med.

Samtidig i dokumentet til veiledende KS satser som det finnes link til på nettsidene til fosterhjemsforeningen står det følgende

Følgende er medregnet i utgiftsdekningen:
- matvarer
- klær og skotøy (ut over det barnet skal være utstyrt med ved plasseringen)
- hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier, o.l)
- sport, lek og fritid
- møbler og husholdningsartikler (ut over det barnet skal ha ved plasseringen)
- bolig og strøm
- reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo)
- telefon/mediebruk
- bidrag til feriereise

Altså skal klær og utstyr "utover det barnet skal ha ved plassering" skaffes tilveie ved hjelp av den månedlige utgiftsdekningen. Jeg har også sett på forterhjemsavtalen vår og kan ikke se at det står noen steder at BV skal dekke dette det første året.

Når det er sagt har vi erfart etter å ha snakket med andre fosterforeldre at det avhenger mye av den konsulenten man har og hvor flinke de er til å "tale din sak" og skaffe tilveie penger. Vi har nok vært litt heldige med vår konsulent da hun har skaffet oss støtte til diverse fritidsaktiviteter vårt barn har, som vi kanskje ellers ikke ville hatt råd til å tilby henne. Vi venter fortsatt i spenning på om vi får noe støtte til ferietur :)

Smily 19-04-2012 00:43

Et lite spørsmål til
 
Ved omsorgsovertagelse av fosterbarn, har da den av foreldrene som ikke blir frikjøpt noe form for permisjon?

Er dette i såfall en betalt permisjon og hva er lengden på denne?

Hvem betaler i så fall denne, arb.g, Nav eller bv?


På forhånd tusen takk for hjelpen.

Himmel 15-05-2012 21:20

Noen som vet?
 
Hallo!
Vi har vært igjennom hjemmebesøk av bv mot et barn og de vil veldig gjerne ha oss:) wiiii!! Men fikk høre at vår kommune også skal godkjenne oss. Er det type samme greiene somvi akkurat har vært igjennom? Noen som vet? Satt opp tid for kontraktsmøte, lønnen er ferdig og vandelsattesten klar. Hørte noen sa den godkjenningen nå er litt mer formalitet? Så spente:) Håper noen vet og svarer:) på forhånd tusen takk:neglebit:

Shabby Chick 16-05-2012 08:13

Det har jeg ikke hørt om før. Slik vi fikk det foklart får man først en "generell" godkjennelse fra Fosterhjemstjenesten som sier at man er egnet som fosterforeldre. Deretter skal BV godkjenne for hvert enkelt barn. Har ikke hørt noe om at det skal gjennom enda flere instanser.

Lykke til da :)

Sommerspire 16-05-2012 11:52

Gratulerer!!!!
 
Sitat:

Opprinnelig skrevet av Himmel (Innlegg 769906)
Hallo!
Vi har vært igjennom hjemmebesøk av bv mot et barn og de vil veldig gjerne ha oss:) wiiii!! Men fikk høre at vår kommune også skal godkjenne oss. Er det type samme greiene somvi akkurat har vært igjennom? Noen som vet? Satt opp tid for kontraktsmøte, lønnen er ferdig og vandelsattesten klar. Hørte noen sa den godkjenningen nå er litt mer formalitet? Så spente:) Håper noen vet og svarer:) på forhånd tusen takk:neglebit:

Hei Himmel!

Så flott at dere har kommet så langt i prosessen!!!
Det er riktig at deres kommune skal godkjenne dere også.
Men av og til så forespør barnes kommune om deres godkjenning av dere er 'god nok' for deres lokale kommune?
Det sparer jo din kommunen for tid/penger, så BUFETAT sa at det ofte er mer eller mindre en formalitet når forarbeidet/PRIDEKURS/rapport etc. er gjennomført.

Det er jo kjempespennende tider dere går inn i! Yohoo!! :)

Himmel 16-05-2012 21:06

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Sommerspire (Innlegg 769960)
Hei Himmel!

Så flott at dere har kommet så langt i prosessen!!!
Det er riktig at deres kommune skal godkjenne dere også.
Men av og til så forespør barnes kommune om deres godkjenning av dere er 'god nok' for deres lokale kommune?
Det sparer jo din kommunen for tid/penger, så BUFETAT sa at det ofte er mer eller mindre en formalitet når forarbeidet/PRIDEKURS/rapport etc. er gjennomført.

Det er jo kjempespennende tider dere går inn i! Yohoo!! :)


Tusen takk for svar:) Da er det bare å senke skuldrene og vente:) En liten mnd til så er det klart:)

Himmel 06-06-2012 12:33

Da har vår hjem kommune tatt kontakt med oss, litt usikker på hva det går ut på. Spurte men fikk beskjed om at de skulle bli kjent med oss+++. 3 timer ble satt opp! Så da håper vi det går like smertefritt som de andre:neglebit:det eventuelle kontraktsmøte nærmer seg med stormskritt:panikk:

oddbjoerg 07-06-2012 12:59

Hei.
Har bestemt oss for å bli fosterforeldre. har adoptert ei jente og hun skal begynne på skolen nå til høsten. Mannen skal til legen å få legeattest nå snart, og så sender vi inn papirene. vi har gått Pride-kurs, så nå venter vi på et barn....

Når er det lurt å fortelle til hun vi har at vi skal få et barn til ihuset? Vi ønsker ikke å si noe nå, men det er jo så usikkert når vi evt vil få et barn.

Når fortalte dere til deres barn?
Takknemlig for svar.

Himmel 26-06-2012 14:14

spennende tider
 
Hallo!

Nå skal vi om bare noen små dager begynne overflytting og få hilse på h:baby2:n for første gang. Er det noen som har noen gode råd og tips ang møter og ev etter plassering? Som kanskje har vært igjennom dette før. Så skummelt og spennende:neglebit:gleder oss enormt:lykkelig:

Cornelia31 01-07-2012 21:33

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Himmel (Innlegg 773940)
Hallo!

Nå skal vi om bare noen små dager begynne overflytting og få hilse på h:baby2:n for første gang. Er det noen som har noen gode råd og tips ang møter og ev etter plassering? Som kanskje har vært igjennom dette før. Så skummelt og spennende:neglebit:gleder oss enormt:lykkelig:

Så spennende - hvor gammelt er barnet ?

eneri 11-07-2012 13:05

Da har vi snart stått på venteliste hos Bufetat i 2 år ( i september). Vi har hatt en henvendelse fra de like etter att vi ble godkjent men den endte med att de mente vi ikke var de rette ( helt greit det). Etter dette har vi ikke hørt en lyd fra de. Vi har kontaktet de noen ganger angående barn de har hatt på hjemmesiden di , svar vi har fått da er att vi har vært vurdert opp mot de barna men de mener att vi ikke er de rette til de barna, vi har og for lite erfaring med barn sier de, men hvordan få erfaring når vi ikke får visst hva vi duger til. Kjenner jeg har mister litt troen på att vi noen gang før ett barn, trodde det kom til å gå raskere fordi det er jo så mangen barn som venter på ett hjem. Noen andre som har ventet då lenge?

Ell@ 26-07-2012 21:45

Hilsen fra en fostermor
 
Hei på dere :vinke: Lenge siden jeg har vært innom her nå...

Jeg er fostermor på snart 4.året !! Alt fungerer flott hos oss, både for barnet som kom til oss som baby og alt rundt (tilsyn, veiledning, samvær). Men vi måtte tidligere i år (som de fleste fosterfamilier) gjennom en rettsak ang. tilbakeføring; som barnevernet vant 100% :yess: Vi trodde i det lengste at foreldrene så barnet sitt og dets behov, men neida anken er nå kommet og det blir ny runde. Kjenner at jeg blir litt deprimert av dette. At vi hvert eneste år må i retten. Prøver å si til meg selv at alle ville kanskje vært egoister i slike tilfeller som dette...men kjenner at jeg også er litt hissig på foreldrene som ikke tar inn over seg det som ble sagt om barnet i forrige runde. De tenker kun på seg selv og ikke på barnet. Men forhåpentligvis tenker tingretten som fylkesnemnda mer på barnet enn på foreldrene :nikker:

Kjekt å se at så mange nye fosterfamilier er kommet til etter at vi fikk fosterbarnet vårt :blomstersmil: Veldig kjekt å være fostermor synes jeg men baksiden er alle rettsakene som tapper en for krefter.

shih tzu 27-07-2012 18:45

:ringe:Hei på deg. Ja er forferdelig påkjenning med alle de rettssakene. Vi har nå i disse dager hatt våre to fosterbarn i tre år og har til nå vært i rettsak fire ganger. Er jo helt håpløst,og det værste er jo att det eldste fosterbarnet på ti år må gjennom samtaler med både sakkyndige og talspersoner før hver rettsak. Skjønner ikke når foreldrene taper på alle punkter og til og med samvær går bare nedover i antall att de får lov til å ta saken opp hvert år. Nå siste rettsak i vinter gikk samvær ned til bare to ganger i året men da kom det også inn att barna aldri skal flytte hjem igjen hvis ikke det god fosterhjemmet skjer store forandringer. Eks skilsmisse dødsfall av foster foreldre. Det er en ny lov som er kommet som de kan bruke i slike saker som er soleklare att det aldri kommer til å være det beste for barna og flytte hjem igjen. Men vi har fått beskjed att vi nok må belage oss på ny rettsak om samvær vert år. Slitsomt. Men det som jeg synes er verre faktisk er når man skal for.eks ta beslutning om utsatt skolestart, da må foreldrene samtykke og hvis de sier nei så kan man ikke gjøre noe. I vårt tilfelle der foreldrene nekter for å åpne øyene på att minsten har mange spesielle behov ,for de er redd det vil skinne gjennom hvor mye omsorgssvikt de egentlig har forårsaket. Da blir ting fryktelig tungvint. Synes ikke foreldre som har mistet barna skal ha alt å si om slike ting. De har også krav på å få gå på konferanser både på skole og barnehage. Så når de skal det så må i ta barna ut den dagen for de får ikke treffe de. Rare regler som liksom skal være til barnets beste. Men håper retten går bra, vi har vært en gang tingretten og da ble det faktisk mindre samvær på de enn hva fylkesnemnda anbefalte .

Cornelia31 08-01-2013 22:22

Godt nytt år alle sammen :blomstersmil:

Vi avsluttet året 2012 med å fullføre pride kurs, allerede etter 2 uker fikk vi tlf om at vi var matchet mot en liten gutt! Barnevernet valgte oss! Gutten skulle direkte plasseres og vi ble forespeilet familieforøkelse allerede i begynnelsen av januar!

Nå gikk dessverre ikke saken gjennom i fylkesnemda - da følte vi at det ble mye usikkerhet rundt saken - og trolig vil det ta lang tid før man finner den beste og permanente løsningen for barnet, derfor er vi igjen på utgangspunktet og venter...:vente: Men spennende, og vi gleder oss til familieforøkelse når rett barn skulle trenge ny familie :dromme:

HKS 24-01-2013 08:23

Hei, hei!

spennende å lese her. Og flott å se at det er ganske mange som har blitt fosterforeldre!
Vi har vært det i nesten 3 år nå.
Og nå er vi i gang med prosessen med å trolig få et til, vi har begynt prosessen. Men, pga div ting som tid og jobb har vi sagt at vi er klare nærmere sommeren!

krykkjemo 07-02-2013 09:12

Godkjent PRIDE
 
Hei.
Vi har nå gjennomført PRIDE kurs...et kurs som var VELDIG bra:blomstersmil:

Vi har hatt den siste individuelle samtalen med kurslederne, og er blitt enige om detaljene i vår sak.
De skulle prioritere vår rapport slik at den fort kom inn i "fosterhjemsbanken" da det nå var stor etterspørsel etter forsterhjem.

Så nå går dagene med konstant kribling i magen:lykkelig: Vi har pussa opp et ekstra soverom, og de vordene storebrødrene er like spendte.

Godt med dette forumet hvor tanker kan luftes anonymt:yess:

Himmel 31-03-2013 20:55

Lønn og avlastning
 
Hei!
Vi har vært fosterforeldre 1 år til sommeren, og ting har gått over all forventning. BV opplyste om et barn med tilknytningsvansker, og veldig aktiv og ikke istand til å ta imot mld eller fysisk kontakt. På bare noen mnd fikk vi en super kosete, kjempe blid "dalt" og bedre kan det ikke bli:)
Nå er det jo bare ett par mnd til mannen som har hatt permisjon ett år skal ut i jobb igjen. I den forbindelse skal man jo ha "lønnsforhandlinger" igjen. Får man både utgiftsdekning og arbeidsgodtgjøring da?
Vi skal etterhvert ha avlastningshjem, fra kommunen til barnet sier de at det må være fra nærmiljøet vårt,ellers går det ikke. Problemet er at alle har fullt opp. Noen som har tips og ideer?Eller vært igjennom dette?
Veldig takknemlig for svar

Kristine 14-04-2013 11:41

Heisann.. :)
Vi er i gang med pridekurs og får besøk av BV til uka. Lurer litt på om eller hva dere serverte da dere fikk besøk?
Er det vanlig å servere noe i det hele tatt (bortsett fra noe å drikke..)
De kommer fra 16-18 så det er jo midt i middagstida, men de forventer vel ikke å få middag.. eller?
Håper noen som har vært gjennom noen besøk kan fortelle litt.. :)

Noraforr 14-04-2013 22:13

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Kristine (Innlegg 795382)
De kommer fra 16-18 så det er jo midt i middagstida, men de forventer vel ikke å få middag.. eller?

De forventer definitivt ikke å få middag. De er jo på jobb, og de kommer til å være opptatt av å prate, lytte og gjøre notater.

Server varm og kald drikke, og evt. oppskåret frukt og/eller nøtter. Eller noe annet som er lettvint å spise mens man prater. Ikke gjør det store ut av serveringen :blunke:

Lykke til! :lykke:

Kristine 15-04-2013 08:29

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Noraforr (Innlegg 795407)
De forventer definitivt ikke å få middag. De er jo på jobb, og de kommer til å være opptatt av å prate, lytte og gjøre notater.

Server varm og kald drikke, og evt. oppskåret frukt og/eller nøtter. Eller noe annet som er lettvint å spise mens man prater. Ikke gjør det store ut av serveringen :blunke:

Lykke til! :lykke:

Takk takk :)
Var det jeg tenkte.. bare greit å være på den sikre siden liksom :)

Wishfull 11-05-2013 14:37

Vi har i utgangspunktet fått plassering av ett fosterbarn, men saken gikk ikke gjennom i fylkesnemda. Nå skal saken opp i tingretten før sommeren, og vi starter på "bli-kjent" prosess i løpet av uken. Slik at hvis barnevernet får medhold i tingretten, så blir ikke overgangen til nytt hjem så veldig stort for den lille som skal bo hos oss.

Har vært 3 mnd, med mye tanker, følelser og følelsen av å være i ett vakuum. Nå vet vi hvertfall at innen kort tid så får vi en avklaring ifht om den lille kommer hit, eller skal tilbake til foreldrene sine.

Hvordan har dere som har vært i lignende situasjoner forholdt dere til manglende/lite informasjon fra barnevernet? Og ikke minst deres egne forventninger/håp, om familieforøkelse?

oddbjoerg 14-05-2013 11:56

Hei.
I dag flytter vårt lille fosterbarn inn til oss. Blir spennende for oss tre som bor her fra før. Vi gleder oss, men kjenner også at det blir spennende framover. Har gått fort siden vi fikk forespørsel. 3 uker siden telefonen ringte meg på jobb. Heldigvis ordnet det seg greit med jobben min. Så nå har jeg permisjon ett år.

Wishfull 14-05-2013 13:18

Så spennende Oddbjørg! Vi har møtt prinsessen som vi har fått plassering av, men som vi venter på dom ifht til.

Cornelia31 21-05-2013 20:18

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Wishfull (Innlegg 797084)
Vi har i utgangspunktet fått plassering av ett fosterbarn, men saken gikk ikke gjennom i fylkesnemda. Nå skal saken opp i tingretten før sommeren, og vi starter på "bli-kjent" prosess i løpet av uken. Slik at hvis barnevernet får medhold i tingretten, så blir ikke overgangen til nytt hjem så veldig stort for den lille som skal bo hos oss.

Har vært 3 mnd, med mye tanker, følelser og følelsen av å være i ett vakuum. Nå vet vi hvertfall at innen kort tid så får vi en avklaring ifht om den lille kommer hit, eller skal tilbake til foreldrene sine.

Hvordan har dere som har vært i lignende situasjoner forholdt dere til manglende/lite informasjon fra barnevernet? Og ikke minst deres egne forventninger/håp, om familieforøkelse?

Hei Wishfull :)

Vi opplevde noe av det samme rett før jul, vi fikk vite at vi var blitt valgt og at barnet skulle flytte inn til oss like over jul og samtidig som de forventet svaret fra fylkesnemda - saken skulle være såkalt "soleklar"! Vi gledet oss hele jula og bare ventet på nyåret og datoen hvor vi skulle ha vårt første møte med barneverntjenesten! Dagen før møtet fikk vi telefon om at saken ikke hadde gått i gjennom i fylkesnemda - Barnevernet ville anke saken, men ettersom vi har ei lita datter fra før sa magefølelsen noe om at dette ble for usikkert for oss, vi valgte derfor å trekke oss! For oss var teamet fra fosterhjemstjensten gull verdt!

Noen uker etterpå fikk vi igjen tlf om et ufødt barn, barnet hentet vi på sykehuset noen uker etterpå :) Vi er nå en lykkelig familie på 4 :lykkelig:

misslee 12-06-2013 20:27

Hei :3
 
Kan noen snille personer fortelle meg hvordan besøkshjem fungerer?

Jeg skal snart søke for min sønn som trenger litt avlastning, men vil gjerne ha mine foreldre som avlastning. Har hørt om andre som startet i den enden. Men i ett helt nytt hjem er det vel vanlig med tilvenning? Også lurte jeg bare på om det er normalt med at man IKKE kan få tilvenningstid i besøkshjemmet fordi ofte ønsker besøkshjemmet hele døgn? Ikke for å tråkke noen på føttene, men det er vel vanlig å starte 1 - 2 t pr uke og så øke? Fint om noen snille sjeler her inne kan svare meg på dette :)


Prøvde å søke på lover å regler, men fant ikke så mye ut der. Bedre å spørre de som har peiling ;)

Wishfull 18-07-2013 21:40

Da kan jeg vell komme ut av skapet jeg og. Vi har nå hatt prinsessen hjemme noen uker, og vi storkoser oss! :)

Mini_Infinity 12-08-2013 12:57

For dere som har større barn hva kaller barna dere?
Her vil ikke barnet bli omtalt som fosterbarn så vi kom frem til at vi skulle omtale barnet som stebarn/stesøsken. Dette likte barnet veldig godt, men det finnes kanskje andre som har noen bedre forslag?

Patient 20-08-2013 10:58

Hos oss ( besøkshjem) er barnet omtalt med navnet sitt,og som et fullverdig familiemedlem når han er hos oss.
Nå er jo eget barn bare baby,så blir kanskje litt anderledes.
Men for meg er det viktig å unngå merkelapper:blunke:

Mini_Infinity 21-08-2013 09:17

Sitat:

Opprinnelig skrevet av Patient (Innlegg 801676)
Hos oss ( besøkshjem) er barnet omtalt med navnet sitt,og som et fullverdig familiemedlem når han er hos oss.
Nå er jo eget barn bare baby,så blir kanskje litt anderledes.
Men for meg er det viktig å unngå merkelapper:blunke:

Det er nok en litt annen situasjon ja for kompisene til gutten min lurer jo på hvem denne nye gutten er, og om gutten min sier navnet vil de jo ofte ha en bedre forklaring enn det. Det var slik spørsmålet kom opp i første omgang. Gutten min sa at her er "ola" og da ville alle vite hvem "ola" var og hvorfor han bodde hos oss. Etterhvert vil jo dette bli ett ikke tema, men det er svært viktig for fosterbarnet at ingen får vite at han er ett fosterbarn akkurat nå.

HKS 23-08-2013 11:50

Her fikk jo barna ei storesøster for drøye tre år siden.
Og de sa bare det "vi har fått ei storesøster". Også fikk de tilbake "He? Det går ikke"
De svarte bare. "Det går faktisk an, og vi er søsken nå".

Her er vi frustrert fikk forespørsel om et barn før sommeren, alt ble ordnet klart. Også bestemte bv at barnet ikke skulle flytte hit likevel, tynn begrunnelse og nå venter vi.
Har sagt at vi vil ha avklaring snart, for om det ikke blir noe til fosterbarn så legger vi kabalen på nytt liksom.

mizzim83 09-10-2013 11:27

iii.. er så spent på imorra at det kiler i magen bare jeg tenker på det.
Er vi egna som fosterforeldre tro? imorra får vi første hjemmebesøket. for å få info osv om pride kurs. som starter opp 24 okt. å får svar på om vi får ta kurset..
er det noen som ikke får ta de kursene? hvorfor?

Nå er det ikke noe som er bestemt eller noe. men imorra kommer det noen fra bufetat som skal informere oss om pride kurset. fortelle hva det går ut på. hvilke kriterier det er for å ta kurset osv.
De skal se huset vårt, se at vi har plass til et barn.
(er så nervøs for den se huset biten) huset er jo fra 1800 å har sine skavanker å mangler. Men er jo et fint hus likevel å vi skal drive å spare nå å pusse opp litt å litt.
Kan vi bli fosterhjem når jeg venter på ufør? vennina mi som er fosterhjem sier hun kjenner flere som er ufær som er fosterhjem da. så håper jo..
om man er psykisk syk får man ikke være fosterhjem. Regnes da en depresjon?
jeg sliter med depresjon for tiden. men min depresjon bunner i sorg og savn.
En tomhet. Etter 8 år som ufrivillig barneløse. å det at familien min bare "dør fra meg".. så er liksom den tommheten og det savnet og sorgen som er grunnen til min depresjon.
er jeg da for psykisk syk?
Fysisk da.. jeg blir jo ufør pga en kropp som ikke vil..
Men.. man kan jo bli fosterhjem som enslig..
Å mannen min er jo helt tipp topp galopp han. både fysisk og psykisk.
har vi noe sjanse tror dere?
Vennina mi som er fosterhjem mener at vi kommer til å bli et flott hjem for et barn som virkelig trenger oss. å det er jo det jeg å håper.
å om ikke prøverør funker for oss så er dette siste utvei.
Mannen vil ikke adoptere. Ikke fordi at han ikke vil sånn sett.. Men vi blir for "gammle" vi kan ikke begynne adopsjons prosess før man er ferdig med prøverør. å vi har jo enda 4 egg på frys, pluss et utak igjen. å kanskje nye på frys etter det.
så si, at vi har 1 - 2 år igjen med prøverørs prøving.
å så må man igang med adopsjons prosess etterpå som for tiden tar minimun 6 - 8 år.. da er vi 40 + liksom. litt seint å få første barnet føler han. å jeg er igrunnen enig.
Har å hørt at man ikke kan bli fosterhjem mens man prøver.
Men.. håper mitt er at vi kan ta dette pride kurset nå. sånn at om det ikke lykkes for oss. så kan vi kontakte bufetat igjen om 1 - 2 år. å si at nå er all prøving over. vi har tatt pride kurset. å er nå klare for å gå igang med resten å få et fosterbarn.
for å vite at kurset på 3 mnd å ligger ofrran oss det blir nok tungt. Vist den dagen kommer at vi ikke har flere prøverørs forsøk igjen.. da kommer jeg til å bli knust. å da er mitt håp at jeg kan finne litt trøst i at vi er alt godt ute i fosterhjem biten.
men ja..
skulle å fylle ut litt..
Hvilken alder vi ønsket.. pr dags dato.
jeg skrev helst under 3 år. jo mindre jo bedre. Men at egentlig det viktigste for oss er å kunne hjelpe et barn så alder er ikke det viktigste. men helst ikke over 10 år. DFet har noe med at man skal kunne være voksen nok overnfor barnet. så jeg synes selv at vi bør være iallefall 20 år eldre en barnet.

å så et anna spørsmål i skjemaet vi skulle fylle ut innen hjemmebesøket imorra.
Hva kan dere tilby et barn.
kjente tårene bare kom.. Masse masse kjærlighet, omsorg, glede, trygghet, grenser, lek, morro, trøst, koos. ååå hva jeg skulle gjort for å kunne ha et barn i armene..

sorry dette ble langt. Men jeg er så spent. å dette er liksom litt skummelt.

Knottemamma 13-10-2013 21:59

Hei jenter (og gutter?).

Vi driver og lurer på om vi skal prøve å bli fosterhjem. Det ser ikke ut som det er meningen vi skal få flere på egen hånd, men vi driver å sparer til forsøk i Athen. Nå har det vært så mye uforutsett med biler og bikkja, så vi er rykket helt tilbake til start (og litt lenger bakover...), og vi risikerer både 5 og 6 år før vi får muligheten til å prøve oss igjen, hvis vi noen gang kommer så langt. Fosterhjem var i tankene våre fra før, men vi tenkte opprinnelig å vente til vi var ferdig med egenproduksjonen, men ting går jo som kjent ikke helt etter planen alltid.

Vi har tenkt å gå på et infomøte som skal være i nærheten om ikke lenge, men jeg er litt skeptisk kjenner jeg. Jeg er veldig redd for å bli glad i et barn og at det så skal bli tatt fra oss igjen. Hvordan takler man det? Hvordan klarer man egentlig å legge sjela si i disse barna når man vet at de kan forsvinne ut av livet ditt igjen og man aldri ser dem igjen?


Alle klokkeslett er GMT +1. Klokken er nå 21:03.

Drevet av: vBulletin versjon 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.